Yangın Alarm Sistemi

Genel olarak bakıldığı zaman erken uyarı sistemleri yangının üç ana karakteri olan duman, alev ve ni ısı artışı gibi birkaç karakteri algılayıp faaliyet gösterir. Yangın dumanı, ısı ve alev özelliklerini algılama olarak birini ya da birkaçını algılayarak faaliyet gösterir. Her zaman tüm dedektör türlerinin bir arada kullanılması önerilir. Yangın Alarm sistemleri, dedektörden aldığı sinyali yorumlar ve çıkışlarını (söndürme sistemi, siren, telefon hattı vs.) bazı tip algılama elemanları kullanılıp hemen her uygulama alanları amacıyla çözüm üretilebilmek mümkün olmaktadır. Yangın algılama sistemlerinde işyеrlеri, dеpolar, еvlеr, otеllеr, fabrikalar, okullar, hastanеlеr vb. yukarıda sayılmış olan yerlerde kullanımı sıklıka göreceğimiz gibi tüm alanlarınız için önleyici bir sistemdir.

Yangın algılama sistemleri gelişen teknoloji ile tüm algılama yapan sistemleri akıllı hale getirerek hayatı kolaylaştırır. Yangın tehlikesine karşı tasarlanan yangın alarm sistemleri de tüm işlemlerin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlar. İlk önce algılama ya da ihbar gibi tetiklemeler ile harekete geçen yangın sistemleri hemen ardından alarm durumunda yapılacaklar aşamasına geçer. Yangın önleme sistemi ile hayat kurtaran tüm modeller aynı zamanda maddi kayıpları da en aza indirmeyi hedefler.

 

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Yangın alarm sistemleri olarak anılan algılama sistemleri, dumanı, ısı ve gaz kaçağını dedektörler yardımıyla tespit eder. Bazen de sistem, alarm butonuna basıldığında gelen ihbar ile harekete geçer. Yangın algılama sistemleri teknik anlamda kullanım açısından farklılıkları olan adresli ve konvansiyonel sistemler olarak ikiye ayrılır.

Alarm aşaması için ise sesli veya ışıklı siren uyarısı verilir. Bazı özel sistemler ise tercihe göre yangın anında telefon üzerinden önceden belirlenen yerlere bilgi verir. Entegre edilmiş acil anons sistemi ile ortamda sesli anonslar yapılır. Yapılan bu sesli anons ile kaçış senaryosunda insanların panik yapmadan tahliyesini kolaylaştırır. Orta veya büyük ölçekli binalarda alarm esnasında çalışması gereken bir yangın senaryosu da istenebilir. Yangın senaryosu, uyumlu cihazların yangın anında izlenmesi ya da kontrol edilmesi olarak bilinir.

 

Yangın Alarm Sistemleri Kaça Ayrılmaktadır?

Genel olarak bakıldığı zaman erken uyarı sistemleri yangının üç ana karakteri olan duman, alev ve ni ısı artışı gibi birkaç karakteri algılayıp faaliyet gösterir. Yangın dumanı, ısı ve alev özelliklerini algılama olarak birini ya da birkaçını algılayarak faaliyet gösterir. Her zaman tüm dedektör türlerinin bir arada kullanılması önerilir. Yangın Alarm sistemleri, dedektörden aldığı sinyali yorumlar ve çıkışlarını (söndürme sistemi, siren, telefon hattı vs.) bazı tip algılama elemanları kullanılıp hemen her uygulama alanları amacıyla çözüm üretilebilmek mümkün olmaktadır. Yangın algılama sistemlerinde işyеrlеri, dеpolar, еvlеr, otеllеr, fabrikalar, okullar, hastanеlеr vb. yukarıda sayılmış olan yerlerde kullanımı sıklıka göreceğimiz gibi tüm alanlarınız için önleyici bir sistemdir.

Yangın Alarm Sistemleri Kaça Ayrılmaktadır?

Yangın alarm sistemleri, çalışma tarzları olarak iki çeşit bölümde incelenebilir.

    1. Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri

Konvansiyonel olarak karşımıza çıkan bu sistemde bölgesel denetimler yapılabilmekte olup, 1 bölgeye 30 adet dedektöre kadar eleman bağlantısına hizmet edebilirler. Bölgesel denetimde 30 aktif cihazın hangisinden alarm geldiği tespit edilemeyeceği bir mimariye sahip olduğundan orta ve büyük çaplı projelerde çok tercih edilmez. Sistem elemanlarının maliyet bakımından ekonomik olması tercih sebeplerindendir ve duman, ısı, su baskını, gaz kaçağı, karbonmonoksit ve multi dedektör gibi algılama yapabilen elemanlar ile çalışabilir.

    2. Adresli Yangın Algılama Sistemleri

 Adreslenebilir bu çözümde dedektör bazlı denetimler yapılır ve alarm durumu noktasal olarak tespit edilebilir. Noktasal denetim yapılması yangın hadisesinin gerçekleştiği alana direk müdahele imkanı sunmasının yanında entegrasyona açık bir mimarisi olduğundan, söndürme veya acil anons gibi sistemleri de yönetebilirsiniz. Sistemin genişleyebilir bir mimarisi olduğundan aktif kullanılan cihaza göre binlerde dedektör tek bir sistemde çalışabilir.

 

Yangın Algılama Senaryoları

Yangın alarm senaryosu uygulamalarında yangın anında havalandırma damperlerinin kapatılması, asansörlerin belli bir kata gelip kapılarını açması, yürüyen merdivenlerin durması, motorla kontrol edilen camların kapatılması, yangın perdesinin düşürülmesi gibi çok çeşitli aksiyonlar otomatik olarak gerçekleşir.

Yangın senaryosu istenilen projelerde yangın algılama ve ihbar sistemi ile diğer cihazlar arasında izleme veya kontrol modülleri kullanılır. Modüller sayesinde alarm anında izlenmek istenen cihazların bilgisi alınırken kontrol edilmek istenen cihazlara da komut gönderilir. Acil anons sistemi ile entegrasyon sağlanır ve olay anında otomatki anonsu başlatma komutu gönderir. Gönderilen bu komut ile kargaşa çıkmadan senaryoya uygun kaçık tahliyeysini kolaylaştırır.

 

Yangın Alarm Sistemlerinde Kullanılan Elemanlar

Yangın sistemindeki bazı dedektörler sıcaklık algılarken bazıları duman algılar. Her ikisini algılayan sensörlerle donatılan modeller ise multisensör dedektör olarak bilinir. Kanal dedektör modelleri ise havalandırma kanallarını izler ve hava örneklemeli sistem adını almıştır. Butonlar manuel olarak alarmı aktif etmek için modüller ise izleme veya kontrol işlemleri için tercih edilir. Sistem içerisinde söndürme sisteminin vanalarını izleyen kontak izleme modülleri sayesinde söndürme işleminde aksaklık var ise bunu bilgisinide vermesi hayati önem taşır. Yangın senaryosunun başlaması ile asansörlerin belirli bir kata gelip durması, elektrik veya gaz akışının durdurulması gibi kontrol modülleri yangın sisteminde olmazsa olmazlardandır. Ayrıca bazı sistemlerde itfaiye telefonları da bulunur ve senaryo dahilinde direk itfaiyeye bildirim gönderebilir.

Dahili ve harici flaşör modelleri ihbar esnasında ışıklı uyarı yaparken siren modelleri ise sesli alarm oluşturulmasına yarar. Soket altı siren çeşitleri ise dedektör altına takılarak kompakt bir kullanım sunar. Santral üniteleri tüm yangın hatlarının toplandığı merkezdir ve bütün senaryo içerisindeki işlemciye yazılır. İster adresli ister konvansiyonel olsun tüm veriler santrale gelir. Yangın elemanlarının adeti veya çevrim (loop) denilen hat sayısı santralin kapasitesini belirler. İzleme modülü ile binada bulunan diğer yangın söndürme sistemi izlenebilir ve söndürme anında alarm aktif edilir. Bunun ile birlikte kontrol modülleri ile alarm durumunda asansörü belli bir kata getirip durdurma, çıkış kapılarını açma ve senaryoda olan tüm cihazlara komut gönderir.

 

Adreslenebilir ve Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemleri

Adreslenebilir yangın alarm sistemleri bünyesindeki her bir dedektör, dijital olarak kimlik numarası verilerek montajlanır. Çevrimde bulunan herhangi bir dedektör ısı veya duman algıladığında ya da butona basıldığında santralde o cihazın tam konum bilgisi gösterilir. Hangi adrese sahip yangın elemanının hangi mahalde olduğunu gösteren santral, binada yangın çıkan yerin nokta atışı tespit edilmesini sağlar. Adresli sistemlerde her bir bağlı eleman için ayrı bir senaryo uygulanabildiği gibi izleme ve kontrol modüllerini mekana uygun senaryolarda programlanır.

Adresli yangın algılama ve ihbar sistemlerine oranla daha ekonomik bir çözüm olan konvansiyonel yangın alarm sistemleri de sıklıkla tercih edilir. Bu tip yangın hatlarına santral, modül, dedektör, buton, siren gibi elemanlar bağlanırken en sona bir direnç eklenir. Aynı hat üzerinde herhangi bir cihazdan gelen alarm yine santrale bildirilir. Hattın nerelerden geçtiğini gören kullanıcı, yangını bölgesel olarak tespit etmiş olur.

 

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın algılama ve ihbar sistemleri sayesinde oluşan tehlikeyi anında fark eden kullanıcıların söndürme için harekete geçmesi gerekir. Bazı projelerde otomatik yangın söndürme sistemi istenir. Yangın algılama panellerinden iletilen komut ile senaryo dahilinde söndürme panelini aktif edip, harekete geçmesini sağlar. Su ile söndürme yapan modeller için bina içi borulama yapılır ve bu boruların uçlarına yangın anında patlayan  civa dolu bir tüp takılır. Civa belirli sıcaklıkta tüpü patlattıktan sonra borulardan ilgili alana su akışı başlar ve yangına müdahele edilmiş olur. Bu durum gerçekleştiğinde adresli yangın sistemi ne de kontak izleme modülü sayesinde bilgi gönderilriliz. Hidrofor yardımıyla basılan su otomatik patlayan civalı spring’lerden yangını söndürür. Sistem sürekliliği için elektrikli hidroforun yanına yedek dizel hidrofor da konulabilir. Söndürme esnasında söndürme sistemi elemanlarında olası bir aksaklık veya çalışmaması veya arıza durumunda tekrar yangın algılama paneli devreye girip, hangi bölgede arıza olduğunun tespiti de yapılabilir.

Veri merkezleri gibi hassas elektrikli cihazların bulunduğu ortamlarda veya kâğıt evrakların arşivlendiği yerlerde ise gazlı söndürme sistemleri tercih edilir. Ateşi baskılayan gaz, ortamdaki oksijeni tüketerek yangını söndürür. Gazlı söndürme sistemleri alarm sistemine entegre olduğundan santralden gelen bir komut sinyali ile otomatik olarak çalışır.

 

Yangın Önleme Sistemi ve Periyodik Kontroller

Yangın önleme sistemi, yangının büyümesini engeller. İçerisinde yangını önleyebilen mikrokapsüller barındıran kompozit materyaller, ateşe karşı direnç gösterir. Belli bir sınıra ulaşan sıcaklık mikrokapsüllerin kabuğunu patlatır ve kapsüllerden gaz çıkışı gerçekleşir. Oksijenin yerini alan gaz, yangını söndürür. Hızlı bir şekilde soğuyan materyal, alevlenmenin önüne geçmiş olur.

Tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışıyor olduğundan emin olmak gerekir. Dedektörlerde meydana gelen tozlanma, örümcek ağları veya su sızıntıları algılama sisteminin yanlış çalışmasına neden olur. Söndürme sistemine ait borularda oluşan su basıncının düşmesi veya hidroforlardaki bakımsızlıklar da büyük sorunlara neden olabilir. Bu amaçla yangın alarm sistemleri ve yangın söndürme sistemleri MaviAlarm periyodik bakım hizmeti ile sürekli olarak kontrol edilmelidir.

Adresli ve konvansiyonel yangın algılama sistemlerinde çözüm sunduğumuz markalar; Bosch, Honeywell, System Sensor, Hochiki, Cofem, Maxlogic ve Teletek olup, her geçen gün global markaları bünyemize katmaya devam ediyoruz.

 

Genel olarak bakıldığı zaman erken uyarı sistemleri yangının üç ana karakteri olan duman, alev ve ni ısı artışı gibi birkaç karakteri algılayıp faaliyet gösterir. Yangın dumanı, ısı ve alev özelliklerini algılama olarak birini ya da birkaçını algılayarak faaliyet gösterir. Her zaman tüm dedektör türlerinin bir arada kullanılması önerilir. Yangın Alarm sistemleri, dedektörden aldığı sinyali yorumlar ve çıkışlarını (söndürme sistemi, siren, telefon hattı vs.) bazı tip algılama elemanları kullanılıp hemen her uygulama alanları amacıyla çözüm üretilebilmek mümkün olmaktadır. Yangın algılama sistemlerinde işyеrlеri, dеpolar, еvlеr, otеllеr, fabrikalar, okullar, hastanеlеr vb. yukarıda sayılmış olan yerlerde kullanımı sıklıka göreceğimiz gibi tüm alanlarınız için önleyici bir sistemdir.

 

Adresli ve konvansiyonel yangın algılama sistemlerinde çözüm sunduğumuz markalar; Bosch, Honeywell, System Sensor, Cofem, Eaton Cooper, Maxlogic, Teletek ve Codesec olup, her geçen gün global markaları bünyemize katmaya devam ediyoruz.